دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 809

مراسم روز باز دانشگاهی برگزار شد

مراسم روز باز دانشگاهی به منظور آگاهی بخشی به دانشجویان شرکت کننده با امکانات و پتانسیل های دانشگاه تربیت مدرس، هشتم اردیبهشت ماه از ساعت 8 تا 13 در سالن چمران برگزار شد.

مراسم روز باز دانشگاهی برگزار شد

در ابتدای این نشست که با حضور دانشجویانی از دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه ای برگزار شد؛ دکتر کلباسی معاون آموزشی دانشگاه در سخنانی ضمن خیر مقدم به دانشجویان به معرفی کوتاهی از دانشگاه پرداخت.
وی اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی کشور است و در حال حاضر 17 دانشکده و 16 پژوهشکده در در دانشگاه فعال هستند و این دانشگاه جزء 13 دانشگاه سطح یک کشور به لحاظ کیفیت علمی است.
از نظر رتبه بین المللی، دانشگاه در رتبه حدود 400 و از نظر رتبه ملی نیز بین 3 دانشگاه برتر کشور قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر 700 عضو هیات علمی در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به فعالیت هستند و حدود 8000 دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری داریم.
تاکنون بیش از 36 هزار دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند که اکثر آن ها در دانشگاه ها مشغول به تدریس هستند و یا در امور تحقیقاتی فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: هدف از روز باز دانشگاهی در دهه سرآمدی آموزش، آشنایی دانشجویان سایر دانشگاه ها با دانشگاه تربیت مدرس است تا در صورت تمایل این دانشگاه را برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برگزینند.

4

در ادامه دکتر ضابطیان معاون آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی اظهار داشت: دانشجویان طبق برنامه و در گروه های 25 نفره از دانشکده های فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر، مرکز فناوری اطلاعات، کتابخانه مرکزی و مرکز تربیت بدنی بازدید می کنند و از نزدیک با امکانات و پتانسیل های دانشگاه آشنا می شوند.