شنبه 7 اردیبهشت 1398 877

نشست تخصصی مدیریت پایدار آب های زیرزمینی برگزار شد

نشست تخصصی مدیریت پایدار آب های زیرزمینی 4 اردیبهشت ماه در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

نشست تخصصی مدیریت پایدار آب های زیرزمینی برگزار شد

در ابتدای این نشست مهندس میبدی مدیر کل سابق دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو در خصوص وضعیت فعلی منابع آب زیرزمینی کشور مطالبی را عنوان کرد.
وی اظهار داشت: در سال 93 نسخه جدید طرح احیاء و تعادل بخشی احیا شد و با 15 پروژه به تصویب رسید و به این نتیجه رسیدیم که این طرح با روش های پلیسی قابل اجرا نیست و باید در تصمیم گیری و اجرا، کشاورزان را سهیم کرد و رویکرد ما در این طرح فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بود. همچنین توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی و تعیین تکلیف چاه فاقد پروانه با همکاری کشاورزان و تشکل ها و مطالعات و و پروژه های مکمل آبخیزداری به آن اضافه شد.
وی ادامه داد: برای بهبود وضعیت آب های زیرزمینی باید دانشگاهیان و NGOها وارد عمل شوند و طرح تعادل بخشی مجددا راه بیفتد و اولویت کار ما کشاورزان باشند و بحث اخذ حق النظاره دوباره احیا شود و نصب کنتور و به روز کردن اطلاعات نیز در این راستا بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه دکتر نامور کارشناسی ارشد و مدیر پروژه در شرکت مهندسی مشاور Woodard&curran آمریکا در خصوص تجربیات ایالت کالیفرنیای آمریکا در مدیریت پایدار آب های زیرزمینی مطالبی را عنوان کرد.
وی اظهار داشت: این پروژه از سال آینده وارد مرحله اجرا می شود و یک پروژه 20 ساله است .منابع آب کالیفرنیا از نظر مساحت و شرایط جغرافیایی با منطقه زاگرس در غرب ایران شباهت زیادی دارد. مساحت این منطقه 400 هزار کیلومتر است و 40 میلیون جمعیت دارد و 10 میلیون هکتار زمین زیر کشت برای کشاورزی دارد.
وی در ادامه با اشاره به قانون مدیریت پایدار آب های زیرزمینی در کالیفرنیا گفت: قانون سیستم حق آبه آبهای سطحی در سال 1914 و قانون مدیریت پایدار آب های زیرزمینی در سال 2014 تصویب شد. از خصوصیات این قانون الزام به مدیریت پایدار آب های زیرزمینی، ترویج و کنترل و مدیریت محلی آبهای زیرزمینی ، تاسیس سازمانهای مدیریت پایدار آبهای زیرزمینی، قدرت قانونی برای اجرا، تهیه برنامه های پایداری برای هر منطقه واجرای برنامه پایداری در زمان 20 ساله است و هدف آن از بین بردن اثرات نامطلوب استفاده از آب های زیرزمینی در طول 20 سال است.
وی در ادامه در خصوص مراحل اجرای قانون مدیریت آب های زیرزمینی و منابع مالی آن مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه این نشست دکتر کتابچی و دکتر رجبی از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص راهکارها و چالش های برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی و نقش خطاهای آن در مدل های تصمیم و نیز تصمیم سازی بر مبنای مدل های عددی سخنرانی کردند.
سخنرانی دکتر بهروز مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آ ب منطقه ای فارس در خصوص مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی، سخنرانی دکتر مصطفوی مدیر کل حفاظت و امور مشترکین منابع آب زیرزمینی شرکت مدیرت منابع اب ایران در خصوص موفقیت ها و آسیب های طرح تعادل بخشی منابع اب زیرزمینی کشور و مهندس سرزعیم مدیر عامل شرکت آب خاک تهران در خصوص اخلاق آب از دیگر برنامه های این نشست بود.
جمع بندی و پاسخ به سوالات و گفتگو پیرامون اندرکنش سیلاب و آب های زیرزمینی پایان بخش این نشست یک روزه بود.