شنبه 7 اردیبهشت 1398 579

"نشست دانایی افزایی مهندسی سیستم های سلامت"

"نشست دانایی افزایی مهندسی سیستم های سلامت" نهم اردیبهشت در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها برگزار می شود.

قطب علمی مهندسی سیستم های سلامت، "نشست دانایی افزایی مهندسی سیستم های سلامت را با سخنرانی دکتر فاطمه السادات علوی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه، در دو بخش شامل؛ 1- پیش بینی استحکام استخوان با استفاده از روش المان محدود (FEM) و 2- ارائه راهکارهای پیش گیری از شکستگی استخوان بیماران استئوپروتیک ( پوکی استخوان) در راستای بهبود سلامت جامعه، برگزار می کند.
این سخنرانی علمی از ساعت 13 تا 14:30 روز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه در اتاق 351 طبقه سوم دانشکده مهندسی صنایع و سیستم برگزار می شود.