سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398 841

بازدید هیات آکادمیک دانشگاه پیتست رومانی از دانشگاه

در نشست مشترک هیأت آکادمیک دانشگاه پیتست رومانی و دکتر احمدی، زمینه های همکاری علمی طرفین در چهارچوب قرارداد اراسموس پلاس بررسی شد.

بازدید هیات آکادمیک دانشگاه پیتست رومانی از دانشگاه

هیأت آکادمیک دانشگاه پیتست رومانی متشکل از دکتر امانوئل سوآره (معاون همکاریهای بین المللی) و 7 عضو هیات علمی این دانشگاه سی و یکم فروردین ماه ضمن بازدید از دانشگاه در نشستی مشترک با حضور دکتر احمدی، دکتر سعیدی و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه، زمینه های همکاری علمی در چهارچوب قرارداد اراسموس پلاس منعقد شده با دانشگاه تربیت مدرس در حوزه های تعلیم و تربیت، ریاضی، اقتصاد، علوم زیستی، شیمی آلی، تاریخ و حشره شناسی کشاورزی را بررسی کردند.
در ابتدای این نشست دکتر احمدی ضمن خوشامد گویی به هیات رومانیایی از گسترش همکاری با دانشگاه پیتست استقبال کرد.
جلسه با پرسش و پاسخ میان هیات ایرانی و رومانیایی ادامه یافت و اعضای هیات علمی دانشگاه در خصوص ساختار دانشگاه پیتست و میزان حمایت مالی از دانشجویان سوال و هریک از اعضای هیات علمی ایرانی و رومانیایی برنامه همکاری علمی را بررسی کردند.
گفتنی است هیات مذکور روزهای 2 و 3 اردیبهشت ماه در دانشکده های علوم انسانی، علوم زیستی، علوم ریاضی، مدیریت و اقتصاد، علوم پایه، و کشاورزی برای ارائه سخنرانی و همکاری علمی حضور دارند.