شنبه 25 اسفند 1397 935

نشان برتر کارآفرینی به عضو هیات علمی دانشگاه تعلق گرفت

شرکت نهال گستر رویان از شرکت‌های همکار پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس موفق به اخذ نشان برتر کارآفرینان از دوازدهمین جشنواره کارآفرینان استان قزوین شد.

نشان برتر کارآفرینی به عضو هیات علمی دانشگاه تعلق گرفت

دکتر عباس یدالهی عضو هیات علمی دانشگاه، معاون اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری مدرس و کارآفرین شرکت نهال گستر رویان به‌دلیل نوآوری در کسب و کار و اهتمام در رشد متوالی سودآوری و اشتغال عنوان کارآفرین برتر استان قزوین را در سال 1396 در بخش کشاورزی کسب کرد.