شنبه 25 اسفند 1397 848

حضور دانشجویان حقوق بین الملل دانشگاه در "کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد"

دانشجویان گروه حقوق بین الملل دانشگاه، 20 اسفند در کارگاه "بازیابی اسناد سازمان ملل" که به همت دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد، شرکت کردند.

حضور دانشجویان حقوق بین الملل دانشگاه در

دانشجویان گروه حقوق بین الملل دانشگاه، در این کارگاه با نحوه دسترسی به اسناد حقوق بشر، برنامه توسعه ملل متحد و بخصوص اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 (SDG; Sustainable Development Goals) و حقوق بین الملل آشنا شدند. همچنین دانشجویان در جریان برخی برنامه های جاری این سازمان بین المللی از جمله دنیا علیه خشونت و افراط گرایی، زندگی بر روی زمین و زمینه های همکاری سازمان با دانشگاه ها و دانشجویان قرار گرفتند.
سازمان ملل متحد یک سازمان بین المللی متشکل از 193 کشور عضو است که اسناد و مدارک فعالیتهای خود از جمله قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت و مشروح اسناد و مدارک دعاوی و نظریه های مشورتی مطرح در دیوان بین المللی دادگستری، گزارشهای کمیسیون حقوق بشر، ثبت معاهدات دو یا چند جانبه بین کشورها و اسناد و مدارک مرتبط با فعالیتهای ارکان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی خود را بطور کامل از طریق وبسایتهای مربوطه که به وبسایت رسمی این سازمان مرتبط هستند در اختیار عموم قرار می دهد.
تنوع و گستردگی اطلاعات ثبت شده در این وبسایت آنقدر زیاد است که مرکز اطلاعات سازمان ملل(UNIC, United Nations Information Center) برای استفاده و دسترسی به آنها اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی برای متقاضیان و دانشجویان دانشگاهها می کند.