یکشنبه 19 اسفند 1397 778

برگزاری نشست تخصصی "اشتغال روستایی" در دانشکده علوم انسانی

نشست تخصصی "اشتغال روستایی" 21 اسفند در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

برگزاری نشست تخصصی

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه، نشست تخصصی اشتغال روستایی را با حضور دکتر رضوانی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، دکتر پورطاهری (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر فیروزنیا (عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور)، روز سه شنبه 21 اسفندماه از ساعت 14 تا 16 در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی برگزار می کند.