متن کامل خبر


 
جلسه معارفه دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد ورودی مهرماه1398

خلاصه خبر: جلسه معارفه دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد ورودی مهرماه1398 با هیات رئیسه و اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 8 مهرماه 1398 در سالن عدالت دانشکده برگزار شد.

 
 جلسه معارفه دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد ورودی مهرماه1398  با هیات رئیسه و اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 8 مهرماه 1398 در سالن عدالت دانشکده برگزار شد.
جلسه معارفه با قرائت آیاتی از قران مجید توسط آقای دکتر محمد جعفر حبیب زاده آغاز شد. 
آقای دکتر شهبازی نیا، رئیس دانشکده حقوق، در ابتدای این جلسه، پس از خوش آمد گویی به دانشجویان ورودی جدید و نیز آرزوی موفقیت برای آنها، مطالبی را ارائه کردند: 
آقای شهبازی نیا نخست به جایگاه علمی دانشگاه تربیت مدرس و رتبه دوم آن در میان دانشگاه های ایران بر اساس رتبه بندی های معتبر جهانی اشاره کرده بر نقش فعال این دانشگاه در افزایش انتشار مقالات علمی به زبان های خارجی و نیز ارتقاء بین المللی شدن دانشگاه های ایران تاکید کردند. در ادامه، رئیس محترم دانشکده، پس از معرفی اعضاء هیات علمی دانشکده و تخصص های مربوط به هر کدام ، ظرفیت ها و توانمندی های دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برای تربیت حقوقدانان موفق و متعهد را مورد اشاره قرار دادند. ایشان تاکید داشتند که اعضای هیات رئیسه  دانشکده تمام تلاش خود را برای حل امور دانشجویان و رفع مشکلات آنها به عمل می آورد و از دانشجویان خواستند هر گونه انتقاد یا پیشنهادی که جهت پیشرفت امور آموزشی، پژوهشی و اداری دانشکده دارند را به هیات رئیسه منتقل نمایند.
آقای دکتر شهبازی نیا در ادامه صحبت های خود بر این نکته تاکید داشتند که یکی از ویژگی های مهم و سازنده هر دانشجوی حقوق و یا هر حقوقدان مسئولیت اجتماعی وی است. هیچ حقوقدانی نمی بایست نسبت به حل مشکلات جامعه خود و پیشرفت آن بی تفاوت باشد. حقوق رشته ای است که با تمام مسائل اجتماعی ارتباط دارد و یک حقوقدان افزون بر توجه نسبت به مشکلات اجتماعی، متعهد است نسبت به رفع آنها تلاش کند.ایشان هم چنین  بر اهمیت توجه حقوقدانان به حاکمیت قانون به عنوان مفهوم بنیادین دانش حقوق تاکید نمود. همه اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ضمن انتقال دانش حقوقی به دانشجویان خود  برای ارتقاء این فضلیت اجتماعی نیز تلاش می کنند.
در ادامه جلسه آقایان دکتر حبیب زاده، معاون پژوهشی دانشکده، چارچوب ها و فرایند های پژوهشی دانشکده را تشریح کردند. ایشان بر ضرورت رعایت مهلت های پیش بینی شده در فرایند های پژوهشی دانشکده تاکید داشتند. همچنین آقای دکتر محمود صابر، معاون پژوهشی دانشکده، پس از معرفی کلی قواعد آموزشی دانشکده به نقش و تلاش دانشجویان در ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده اشاره کردند.
 در پایان آقایان دکتر پارسا پور و دکتر فرجیها و دکتر کردعلیوند، از اعضای هیات علمی دانشکده، مطالبی در زمینه وجود فضای همکاری و کمک متقابل بین همکاران دانشکده ونیز بین استادان و دانشجویان ارایه کردند. در این جلسه برخی از دانشجویان حاضر نیزضمن بیان دیدگاههای خود پیشنهاداتی را طرح نمودند.
 
14 مهر 1398 / تعداد نمایش : 212