متن کامل خبر


 
کارگاه روش تحقیق

خلاصه خبر: در راستای هوشمند ساختن طرح تحقیق دانشجویان دکتری، کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان مقطع دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی و حقوق خصوصی در تاریخ 1398/04/16 ساعت 16_14 در دانشکده حقوق برگزار شد.

 
در راستای هوشمند ساختن طرح تحقیق دانشجویان دکتری، کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان مقطع دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی و حقوق خصوصی در تاریخ 1398/04/16 ساعت 16_14 در دانشکده حقوق برگزار شد.
در این کارگاه ابتدا آقای دکتر حبیب زاده معاون محترم پژوهشی دانشکده هدف از برگزاری کارگاه را برای دانشجویان تشریح نمودند.سپس کارگاه را با مشارکت دانشجویان و تدریس دکتر علی ساعی استاد روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس اداره کردند. مقرر گردید جلسات کارگاه ادامه پیدا کند.
زمان برگزاری جلسات آتی کارگاه متعاقبا در سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد.
 
19 تیر 1398 / تعداد نمایش : 318