متن کامل خبر


 
اولین جلسه معاونین پژوهشی دانشکده های حقوق دانشگاه های دولتی نوع1تهران

خلاصه خبر: اولین جلسه معاونین پژوهشی دانشکده های حقوق دانشگاه های دولتی نوع1تهران مورخ 1398/04/09 در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

اولین جلسه معاونین پژوهشی دانشکده های حقوق دانشگاه های دولتی نوع1تهران با حضور آقایان دکتر حبیب زاده معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، دکتر یاوری معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حبیبا معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر طوسی معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی روز یکشنبه مورخ 09/04/1398 در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تشکیل گردید. در این جلسه ضمن تبادل نظر درمورد مشکلات پژوهشی دانشکده های حقوق در جهت هم افزائی توان مندی های چهار دانشکده به منظور کمک به تحقیقات حقوقی کشور و دستگاه های اجرائی تبادل نظر شد و مقرر گردید در جلساتی که به صورت فصلی تشکیل می¬شود در زمینه موضوع های مورد توجه از جمله هماهنگی در جهت جلوگیری از انتخاب عناوین تکراری برای تحقیقات دانشجویان دکتری، نظارت بر اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب سال 1396) هم افزائی لازم صورت پذیرد.

12 تیر 1398 / تعداد نمایش : 269