دوره‌های آموزشی


 

در راستای اهداف برنامه‌های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ايران مبنی بر تدوين اجرای برنامه‌های خاص تربيت مديران و برنامه‌ريزان كارآمد، ارتقای سطح علمی و افزايش كارآيی مديران و كاركنان دستگاه‌های اجرايی و تلفيق هر چه بيشتر تجارب علمی و آموزش‌های علمی، پژوهشكده مطالعات مديريت و بهره‌وری ايران با استفاده از اساتيد مجرب دانشگاه‌ها در رشته‌های مربوط، اقدام به برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی بر اساس نياز ويژه سازمان‌های دولتی و غير دولتی می‌كند.

bullet سطوح آموزش

آموزش‌های پژوهشكده در سه رده صورت می‌پذيرد.

 1. دوره‌های عالی ويژه مديران ارشد
 2. سمينارهای تخصصی موضوعی ويژه مديران عالی و ميانی
 3. دوره‌های كوتاه مدت موضوعی

bullet هدف آموزش

 • ارتقای سطح علمی و تخصصی مديران كشور در زمينه‌های مديريت و بهروری
 • پرورش و تربيت نيروهای متخصص و كارآمد سازمان‌های كشور
 • ارتقای سطح تبادل يافته‌ها و تجربيات مديران كشور از طريق برگزاری كارگاه‌ها، سمينارها و دوره‌های آموزشی مرتبط با مديريت و بهروری

دوره‌های آموزشی

bulletمديريت استراتژيك و بازاريابی

 • دریافت فایل راهنما
 • سرفصل‌ها
  • آگاهی‌ها و تفكر استراتژيك
  • بازاريابی اينترنتی
  • بازاريابی بين‌الملل
  • برنامه‌ريزی و مديريت استراتژيك
  • تفكر و مديريت استراتژيك
  • جنگ روانی و تبليغات
  • ارزيابي کيفيت در سازمان‌های خدماتی
  • مخاطب‌شناسی (افكار عمومی)
  • مديريت و برنامه‌ريزی استراتژيك
  • بازاريابی و مديريت بازار در قرن بيست و يكم
  • مديريت بازار
  • مديريت تحول استراتژيك
  • مشتری‌مداری كليد حياتی موفقيت
  • سنجش رضايتمندی

bulletمديريت دولتی

 • دریافت فایل راهنما
 • سرفصل‌ها
  • مهندسی و طراحی مجدد ساختار و فرايندهای سازمانی
  • مديريت بحران در سازمان‌ها
  • مديريت بحران‌های اجتماعی
  • مديريت دولتی مردم سالار
  • مديريت دولتی نوين

bulletمديريت مالی و اقتصاد

 • دریافت فایل راهنما
 • سرفصل‌ها
  • تحليل‌گری مالی
  • آشنايی با بورس اوراق بهادار
  • مباحثی درباره ماليات
  • جهانی‌شدن اقتصاد، آثار و پيامدها
  • آشنايی با سازمان تجارت جهانی
  • سرمايه‌گذاری خارجی، آثار و پيامدهای آن
  • آشنايی با بازار مالی (پول، سرمايه – بيمه)
  • اقتصاد دانش محور
  • سرمايه‌گذاری پرخطر
  • بورس كالا
  • مديريت مالی پيشرفته
  • روش اداره بنگاه‌های اقتصادی
  • سيستم‌های نوين مديريت و كاهش هزينه‌ها
  • مديريت سرمايه در گردش
  • مديريت دارائی‌ها در شركت‌های انفورماتيك
  • مهندسی صرفه‌جويی هزينه
  • مهندسی مجدد فرايندها (BPR)
  • مديريت سرمايه گذاری پيشرفته
  • ارزيابی طرح‌های اقتصادی
  • بخش كارآفرينی و خلاقيت و نوآوری
  • خلاقيت و نوآوری در سازمان
  • طرح كسب و كار تجاری
  • كارآفرينی مالی
  • مديريت كسب و كارهای كوچك (BP)

bulletدروس عمومی و پايه مديريت

 • دریافت فایل راهنما
 • سرفصل‌ها
  • آمار كاربردی و نرم افزارها
  • آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
  • آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
  • روش تحقيق در مديريت
  • روش‌های حل مسأله و مسأله‌يابی
  • شايعه
  • تفكر سيستمی و كاربردهای آن در سازمان
  • مديريت جلسات

bulletمديريت فناوری اطلاعات و دانش

 • دریافت فایل راهنما
 • سرفصل‌ها
  • تحليل و طراحي سيستم‌های اطلاعاتی
  • روش‌شناسی ايجاد سيستم‌های اطلاعاتی
  • سيستم‌های اطلاعاتی استراتژيك
  • سيستم‌های اطلاعاتی مديريت پيشرفته
  • سيستم‌های خبره و مفاهيم آن
  • مديريت ارتباط با مشتری
  • مديريت دانش
  • طراحی سازمان‌های متناسب عصر اطلاعات
  • فناوری دانش
  • هوشمندی كسب و كار
  • به‌كارگيری فناوری اطلاعات در مديريت زنجيره تأمين
  • سازمان مجازی
  • برنامه‌ريزی منابع سازمانی
  • مستند سازی تجربيات
  • سازمان‌های يادگيرنده
  • استراتژی بهبود مستمر سيستم‌ها و روش‌ها
  • سيستم‌های هوشمند اطلاعاتی
  • فناوری اطلاعات
  • مهندسی مجدد الكترونيكی فرايندهای كسب و كار
  • برنامه‌ريزی استراتژيك فناوری اطلاعات
  • اندازه‌گيری آمادگی شركت‌ها برای استقرار تجارت الكترونيكی
  • معماري فناوری اطلاعات
  • مديريت پروژه
  • برنامه‌ريزی و كنترل پروژه
  • انتقال تكنولوژی
  • مديريت شايستگی در سازمان با استفاده از IT
  • امنيت سيستم‌های اطلاعاتی

bulletمديريت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 • دریافت فایل راهنما
 • سرفصل‌ها
  • اصول و فنون مذاكره
  • تاكتيك‌های نفوذ، مديريت رفتار سياسی و مديريت تضاد
  • تيم سازی و شيوه‌های كار گروهی
  • مهارت‌های ارتباطی مديران
  • رفتارهای ارتباطی اثربخش
  • روابط عمومی
  • مديريت منابع انسانی در حوزه فاوا
  • بهبود قابليت‌های نيروی انسانی سازمان

bulletمديريت بهره‌وری و ارزيابی عملكرد

 • دریافت فایل راهنما
 • سرفصل‌ها
  • آشنايی با SPSS
  • آشنايی با اصول Six Sigma
  • اصول زمان سنجی و سيستم‌های آن
  • بسترسازی فرهنگی اجرای سيستم 5s و متدولوژی اجرای آن
  • تحقيق در عمليات پيشرفته
  • چرخه بهره‌وری و مفاهيم مديريت بهره‌وری
  • طراحی سيستم‌های تعميرات
  • علم مديريت فازی (FMS)
  • فنون پيش‌بينی مديران
  • فنون مديريت و بهره‌وری سبز و تحليل استانداردهای زيست محيطی
  • مديريت توليد و عمليات پيشرفته
  • مديريت بهره‌وری و ارزيابی عملكرد سازمانی
  • مديريت بهبود عملكرد سازمانی
  • الگوها و مدل‌های تصميم‌گيری چند معياری و كاربردهای آن در سازمان
  • كسب و كار متقابل (B2B)
  • مديريت بهره‌وری در سازمان
  • الگوی بهبود تطبيقی (Benchmarking) راهبردی
  • مديريت توليد و عمليات
  • مديريت و فنون سنجش عملكرد
  • فرآيند فنون تصميم‌گيری اجرايی