واحد پژوهشی


 

مركز تحیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، یكی از مراكز پژوهشی نوع یك دانشگاه است گه هم اكنون با سه گروه پژوهش «مطالعات زبان فارسی، مطالعات ادبیات فارسی، گروه مطالعات نقد ادبی و ادبیات تطبیقی» همسو با اهداف راهبردی دانشگاه به فعالیت در زمینه‌های پژوهشی زبان و ادبیات فارسی مشغول است.

 

مهم‌ترین وظایف و فعالیت‌های این واحد عبارت است از:

 • اعطای فرصت‌ مطالعاتی به محققان و پژوهشگران و استادان غیر ایرانی زبان و ادبیات فارسی
 • حمایت از پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با اهداف پژوهشی مركز
 • برگزاری همایش‌ و سلسله نشست‌ و سخنرانی‌های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی
 • همكاری‌های علمی و فرهنگی در زمینه زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی در سطح ملی و بین‌المللی
 • فعالیت‌های پژوهشی مشترك با دیگر مراكز علمی.


 

این واحد تاكنون علاوه بر نشست‌های تخصصی در حوزه زبان و ادبیات فارسی همایش‌های زیر را برگزار كرده است:

 • نخستین گردهمایی پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی (1380)
 • دومین همایش دو سالانه پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی (1382)
 • سومین همایش دو سالانه پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی (1384)
 • نخستین هم‌اندیشی هویت ایرانی؛ مفاهیم، مؤلفه‌ها و راهبردها(1383)
 • سلسله نشست‌های هویت ایرانی (1384)؛ جهان مولانا (خرداد 1386)؛ رمان چیست (تیر 1386)؛ زبان فارسی و هویت ملی
  (مهر 1386)؛ كلیات سبك‌شناسی (آبان 1386)؛ نقد روانكاوانه (آذر1386)؛ ادبیات و سینما (دی 1386)
 • مشاركت در برگزاری چهارمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات (1386)
 • مشارکت در برگزاری همایش بین المللی داستان پردازی مولانا (1386)
 • مشارکت در برگزاری همایش نهادهای اجتماعی و انسجام ملی (اسفند1386)
 • مشارکت در برگزاری همایش بین المللی ایران فرهنگی (دی1387)