اجرا شده


 
رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا مجري طرح
1 فرهنگ مضامین شعر فارسی تا قرن هشتم صندوق 1395  خدیجه حاجیان
2 ادبیات منظوم عامه صندوق 1395 ذوالفقاری
3 تهیه آزمون بسندگی زبان فارسی (فاز صفر) مرکز 1395 زهرا عباسی
4 مروری بر پیکره های زبان فارسی (فاز صفر) مرکز 1395 حیات عامری
5 فرهنگ فارسی برای غیر فارسی زبانان صندوق 1394 عامری
6 اندیشه‌های فلسفی حافظ مرکز 1394  خدیجه حاجیان
7 بررسی زمینه‌ها و راهکارهای گسترش زبان فارسی* ارشاد 1394 ابراهیم خدایار
8 افسانه‌های پهلوانی (نظم) ارشاد 1394 ذوالفقاری
9 چهار درویش مرکز 1394 ذوالفقاری
10 تهیه و تدوین دستور زبان کاربردی ویژه فارسی‏‏آموزان مرکز 1394 زهرا عباسی
11 تالیف محتوای آموزش سطح مقدماتی کانون 1393  خدایار/عباسی
12 آسیب‌شناسی زبان فارسی در فضای سایبر ارشاد 1393 عامری
13 تالیف محتوای آموزش سطوح پیش مقدماتی کانون 1392  خدایار/عباسی
14 ساز‌و‌کارهای بهره ‏گیری از زبان فارسی ارشاد 1392  خدیجه حاجیان
15 افسانه‌های پهلوانی (نثر) ارشاد 1392 ذوالفقاری
16 بومی سرودهای ایرانی صندوق 1392 ذوالفقاری
17 تحلیل معناشناختی شعر کودک و نوجوان در زبان فارسی مرکز 1392 عامری
18 واژگان پایه کودک در زبان فارسی مرکز 1391 حیات عامری/حسن ذوالفقاری
19 حافظ و مرابطه مرکز 1391 خدیجه حاجیان/ابراهیم خدایار
20 آرمانشهرنویسی در ادبیات ملت‌های مسلمان؛ مطالعة موردی: نقد و بررسی رمان تاتاری مسلمانان دارالراحت مرکز 1391  ابراهیم خدایار
21 بهار دانش ارشاد 1391 ذوالفقاری
22 اندیشة مهدویت در دیوان حافظ مرکز 1390 ابراهیم خدایار/خدیجه حاجیان
23 لهجة فارسی بخارایی در آثار فارسی عبدالرئوف فطرت مرکز 1390 ابراهیم خدایار/حیات عامری
24 کتابشناسی توصیفی زبان و نگارش مرکز 1389 حسن‌ ذوالفقاری/خدیجه حاجیان/ابراهیم خدایار
25 کتابشناسی توصیفی فرهنگ‌ها، مراجع ادبی و ادبیات عامه مرکز 1389 حسن‌ ذوالفقاری/خدیجه حاجیان/ابراهیم خدایار
26 کتابشناسی توصیفی ادبیات معاصر، داستانی، کودک و طنز مرکز 1389 حسن‌ ذوالفقاری/خدیجه حاجیان/ابراهیم خدایار
27 کتابشناسی توصیفی تاریخ ادبیات، سبک‌شناسی و ادبیات عرفانی مرکز 1389 حسن‌ ذوالفقاری/خدیجه حاجیان/ابراهیم خدایار
28 کتابشناسی توصیفی نظم و نثر مرکز 1389 حسن‌ ذوالفقاری/خدیجه حاجیان/ابراهیم خدایار
29 کتابشناسی توصیفی نقد ادبی، ادبیات تطبیقی و بلاغت فارسی مرکز 1389 حسن‌ ذوالفقاری/خدیجه حاجیان/ابراهیم خدایار
30 کتابشناسی توصیفی پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های آسیای مرکزی در قرن بیستم وزارت خارجه 1389  ابراهیم خدایار
31 کتابشناسی توصیفی کتاب‌های آسیای مرکزی در قرن بیستم مرکز 1389  ابراهیم خدایار
32 کتابشناسی توصیفی مقالات آسیای مرکزی در قرن بیستم مرکز 1389  ابراهیم خدایار
33 بازتاب ضرب‌المثل‌ها در شعر شاعران فارسی (هفتاد شاعر) مرکز 1389  حسن ذوالفقاری
34 تصحیح کتاب روضه‌الشهدا مرکز 1389  حسن ذوالفقاری
35 تصحیح و تعلیقات کتاب جامع‌التمثیل مرکز 1389  حسن ذوالفقاری
36 واژگان پرکاربرد در کتاب‌های آموزش زبان فارسی مرکز 1389 عامری
37 مطالعه جنبه‌های اجتماعی و آداب و رسوم صوفیه با تکیه بر ضرب‌المثل‌های فارسی مرکز 1388 حسن ذوالفقاری
38 هویت ملی و دینی در ضرب‌المثل‌های فارسی مرکز 1388 حسن ذوالفقاری
39 نقد و بررسی و تصحیح مناظرة فطرت بخارایی مرکز 1387  ابراهیم خدایار
40 مطالعه در ابعاد هنری و زیبایی‌شناسی گلستان سعدی مرکز 1387 حسن ذوالفقاری
41 گونه‌شناسی و طبقه‌بندی قالب‌های ادبی مرکز 1387 حسن ذوالفقاری
42 مطالعه در چند منظومه عاشقانه ادب فارسی مرکز 1387 حسن ذوالفقاری
43 نقد و بررسی و تصحیح دیوان هادی سمرقندی مرکز 1386  ابراهیم خدایار
44 نقد و بررسی و تصحیح مثنوی نظم‌السلسله مرکز 1385  ابراهیم خدایار
45 الگوی غیر معیار در زبان مطبوعات ارشاد 1385 ذوالفقاری
46 شعر معاصر فارسی در ازبکستان جلد 1 و 2 مرکز 1383  ابراهیم خدایار