access deny [119]

متن کامل خبر


 
ابقاء مدیر گروه نقاشی و انتصاب سرپرست گروه هنر اسلامی

خلاصه خبر: ابقاء جناب آقای دکتر محمد کاظم حسنوند به عنوان مدیر گروه نقاشی و انتصاب به عنوان سرپرست مدیر گروه هنر اسلامی

بر اساس حکم صادره، جناب آقای دکتر محمد کاظم حسنوند به عنوان مدیر گروه نقاشی ابقا و به عنوان سرپرست گروه هنر اسلامی دانشکده هنر و معماری دانشگاه منصوب شد. در بخشی از این حکم که به امضای رییس دانشگاه جناب آقای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

24 مهر 1398 / تعداد نمایش : 98