access deny [119]

متن کامل خبر


 
دریافت حمایت مالی از سازمان DAAD GERMAN ACADEMIC EXCHENGE SERVICE

خلاصه خبر: الهام قاسمی دانشجوی دکترای شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس موفق به دریافت حمایت مالی از سازمان DAAD GERMAN ACADEMIC EXCHENGE SERVICE شد .

الهام قاسمی دانشجوی دکترای شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس موفق به دریافت حمایت مالی از سازمان DAAD GERMAN ACADEMIC EXCHENGE SERVICE در بخش تبادلات آلمان با جهان اسلام Higher Education With islamic World با موضوع حل چالش های تغییرات اقلیمی در شهرها Responding to Climate Change Challenges در همکاری با دانشگاه صنعتی دورتموند TU Dortmund University شد این پروژه که در همکاری بین ایران و آلمان تعریف شده است در مرداد ماه امسال در دانشگاه تیو دورتموند آلمان ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته است . از 22 پروپوزال ارسال شده فقط ۴ نفر فاند دریافت کردند که یکی از این چهار نفر خانم قاسمی دانشجوی دکترا می¬باشد.

تصویر : آقای پروفسور دیتوالدگرون هیئت علمی دانشگاه تیو دورتموند و نماینده Daadدر دورتموند و مدیر کل پروژه میان ایران و آلمان در دانشگاه تیو دورتموند و آقای دکتر حسن اوغلو از اساتید دانشگاه دورتموند و خانم الهام قاسمی دانشجوی دکترای شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس هستند.

14 مرداد 1398 / تعداد نمایش : 393