متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید مهدی پور: مهندسی پلیمریزاسیون

خلاصه خبر: استفاده از ذرات سیلیکون اکساید اصلاح شده با مالئیک انیدرید در ساخت غشاهای پلی وینیل استات هیدرولیز شده برای جداسازی گاز دی اکسید کربن

 • عنوان: استفاده از ذرات سیلیکون اکساید اصلاح شده با مالئیک انیدرید در ساخت غشاهای پلی وینیل استات هیدرولیز شده برای جداسازی گاز دی اکسید کربن
 • ارائه‌کننده: سعید مهدی پور
 • استاد راهنما: دکتر محمدعلی سمسارزاده
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر علیرضا شریف
 • استاد ناظر داخلی دوم: -
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر قادر خان بابایی
 • استاد ناظر خارجی دوم: -
 • استاد مشاور اول: -
 • استاد مشاور دوم: -
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: -
 • مکان: دانشکده،اتاق: دانشکده صنایع اتاق 218
 • تاریخ: 20/12/97
 • ساعت: 10:00

چکیدهسامانه ‌های پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل‌شده برای سنتز پلیمرهایی با طراحی مولکولی خاص و ویژگی ‌های خاص، به یک مسئله با اهمیت تبدیل شده است.روش‌های گوناگونی به این منظور وجود دارد که بسته به مونومر و شرایط واکنش باید بهترین روش را استفاده کرد.تاکنون پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل‌شده در حضور کبالت در راستای پلیمریزاسیون کنترل‌شده وینیل‌استات یکی از موفق‌ترین روش‌ها است اما به دلیل دشواری حذف رنگ محصول نهایی و زمان‌بر بودن انجام واکنش، در تحقیق حاضر از کاتالیست کبالت نفتنات که محصول نهایی آن بی‌رنگ است و با قابلیت افزایش کئوردیناسیون می باشد، برای اولین بار استفاده شده است. در این تحقیق،به بررسی پلیمریزاسیون در حضور این کاتالیست جدید و تغییر نسبت مواد در واکنش توده در حضور همزن مغناطیسی پرداخته شد و با توجه به نتایج، در پلیمریزاسیون در حضور این کاتالیست،در مقایسه با واکنش کنترل‌شده در حضور کبالت استیل استونات، در زمان195دقیقه درصد تبدیل 7/30 درصد و دارای متوسط وزن مولکولی عددی بیشتر از کبالت استیل استونات یعنی 172300 گرم بر مول و توزیع وزن مولکولی 71/1می باشد. در ادامه، هیدرولیز پلی وینیل استات ساخته شده و تبدیل آن به پلی وینیل الکل انجام شد.سپس ساخت غشا با پلی وینیل الکل خالص و همچنین استفاده از ذرات سیلیکون اکساید اصلاح شده با کوپلیمر استایرن-مالئیک انیدرید در غشای به کار رفته انجام شد،پرداختیم و مقایسه غشاها را انجام داده ایم. زمانی که ما از نانو ذرات اصلاح شده در ساخت غشا استفاده کردیم،انتخاب پذیری گاز CO2/N2 در حدود 5/2 برابر بیشتر نسبت به پلی وینیل الکل خالص که برای ساخت غشا استفاده شد،حاصل شد.
کلمات کلیدیپلیمریزاسیون کنترل‌شده، کبالت نفتنات، غشا پلی وینیل الکل

15 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 272