متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي بابک ولی‌پور گودرزی - مهندسی پلیمر

خلاصه خبر: اثر چگالی لایه و جداکننده برکاهش هدایت حرارتی موثر عایق‌های چندلایه نانو متخلخل در دمای ˚C70- تا ˚C200

عنوان رساله:  اثر چگالی لایه و جداکننده برکاهش هدایت حرارتی موثر عایق‌های چندلایه نانو متخلخل در دمای ˚C70- تا ˚C200
 

 • ارائه  کننده: بابک ولی‌پور گودرزی
   
 •   استاد راهنما: دکتر احمدرضا بهرامیان
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر محمد حسین بهشتی، پژوهشگاه پلیمر
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر محمد حسین نوید فامیلی
   
 • مکان: دانشکده فنی و مهندسی کلاس P4 -
   
 •   تاریخ: 1396/06/26
   
 •  ساعت: 16:00

 چکیده

عملکرد عایق‌های چندلایه به شدت به چگالی، تخلخل و ابعاد حفرات جداکنند‌ه‌های ایروژل، و همچنین تعداد لایه در واحد ضخامت کلِ عایق وابسته است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که در شرایط دمایی مختلف، چگالی جداکننده ایروژل در هر درجه حرارت، یک مقدار بهینه خواهد داشت که در آن کمترین رسانایی حرارتی موثر در عایق احراز می شود. از طرفی، با در نظر گرفتن ضخامت ثابت عایق، تعداد لایه‌ها در واحد ضخامت عایق، که به عنوان پارامتر چگالی لایه شناخته می‌شود، نیز دارای یک مقدار بهینه تحت تاثیر شرایط مرزی دمایی خواهد بود. در این پژوهش، ابتدا اسلوب مدل‌سازی اَبرعایق چندلایه و اصلاح مدل‌ها تبیین می‌شود. سپس، با استفاده از مدل‌سازی‌ها، پیش‌بینی کارایی حرارتی عایق به صورت نظری در بازه دمایی در بازه دمایی ˚C25 تا ˚C200 و ˚C25 تا ˚C 70- انجام می‌شود. در مرحله پایانی نتایج مدل‌‌های نظری با نتایج آزمون عملی مقایسه، و دقت مدل‌ها قضاوت می‌شوند. با بررسی تاثیر تغییرات چگالی ایروژل نووالاک بر هدایت حرارتی در بازه دمایی ˚C25 تا ˚C200 ، ایروژل نووالاک با چگالی kg/m3 76 به عنوان بهترین جداکننده انتخاب شد، و نسبت 25 لایه در هر سانتی متر از ضخامت عایق، به عنوان بهترین چگالی لایه انتخاب شد. در نهایت با ساخت عایق بر اساس این نتایج، عایق با ضریب هدایت حرارتی موثر حدود W/m.K4-10×5 بدون اعمال خلاء حاصل شد. در بخش دیگر برای بازه ˚C25 تا ˚C 70-، ایروژل نووالاک با چگالی بین kg/m3 120 تا kg/m3 180و نسبت 15 لایه در هر سانتی متر و از ضخامت، برای بازه ˚C25 تا ˚C 70- مطلوب‌ترین متغیرها انتخاب شدند.

 کلمات کلیدی

اَبرعایق چندلایه، چگالی لایه، ایروژل، جداکننده نانوساختار

 

 

25 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 937