متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : شهریار خسروانی - مهندسي فرايند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان رساله:  بهینه سازی تولید بیودیزل از ضایعات جامد کارخانجات تصفیه روغن به عنوان خوراک اولیه
 

 • ارائه  کننده: شهریار خسروانی
   
 •   استاد راهنما: دکتر سید مجتبی صدر عاملی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر پریسا خدیو پارسی (دانشگاه تهران)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر مهرداد منطقیان
   
 • مکان: دانشکده ی مهندسی شیمی، اتاق 116-
   
 •   تاریخ: 1396/04/14
   
 •  ساعت: 10:00


 چکیده

کاهش ذخایر سوخت های فسیلی و آلایندگی¬های محیط زیستی آن ها، انرژی¬های جدید را به عنوان منبع جدید در آینده معرفی می کنند. بیودیزل یکی از این سوخت¬های نوین برای موتور¬های دیزلی می باشد که شامل مونو استرهای اسیدهای چرب از روغن های گیاهی و چربی های حیوانات می باشد. گران قیمت بودن روغن های گیاهی موجب ایجاد چالش در هزینه سوخت می گردد. به همین علت، ما از تفاله صابون، محصول جانبی تولید روغن خوراکی، برای تولید بیودیزل ارزان استفاده شد. از طرفی دیگر، این پژوهش با هدف دست یابی به بهینه سازی عوامل مؤثر تولید بیودیزل با استفاده از طراحی آزمایش انجام شد. عوامل مؤثر در بهینه سازی فرآیند مقدار کاتالیزر، دمای واکنش و نسبت مولی متانول به روغن بودند. درصد بالای اسید چرب آزاد محتوای چرب تفاله صابون به وسیله پیش فرآوری 2 مرحله به کمتر از %2 کاهش یافت. هر مرحله با نسبت مولی متانول به روغن 20:1 در حضور %5 درصد وزنی پاراتولوئن سولفونیک اسید در مدت 2 ساعت و دمای 65 درجه سلیسیوس انجام شد. مرحله دوم تولید با روش ترانس استریفیکاسیون با نسبت مولی متانول به روغن 6:1 و %7/0 وزنی سدیم متوکساید به عنوان کاتالیزر بازی در دمای 55 درجه سلیسیوس برای تولید بیودیزل نهایی انجام شد. بر اساس این شرایط بهینه ، بازده متیل استر %32/99 مشاهده شد. بنابراین تفاله صابون می تواند به عنوان ماده اولیه جدید تولید بیودیزل در نظر گرفته شود.

 کلمات کلیدی

انرژی¬های جدید، بیودیزل، مونو استر¬های اسید¬های چرب، تفاله صابون، ترانس استریفیکاسیون

 

 

14 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1527