متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : محمد حسین حاجی علیان - مهندسي پلیمر

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان پایان نامه:  بررسی اثر فشار در پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده وینیل استات و کوپلیمریزاسیون آن با متیل آکریلات در ستون‌های پر شده با آلومینا و سیلیکاژل
 

 • ارائه  کننده: محمد حسین حاجی علیان
   
 •   استاد راهنما: محمد علی سمسارزاده
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر فرشید ضیایی ( پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر علیرضا شریف
   
 • مکان: دانشکده مواد و معدن ، P2
   
 •   تاریخ: 1395/12/24
   
 •  ساعت: 11:00


 چکیده

پلیمریزاسیون کنترل شده در حضور فلزهای واسطه، برای سنتز پلیمرهای با معماری خاص، وزن مولکولی کنترل شده و همچنین توزیع وزن مولکولی باریک از هنرهای مهم و مورد توجه در علم شیمی می‌باشد. علی رغم توجه مراکز آزمایشگاهی به این موضوع، محصولات این روش تا کنون تجاری نشده‌اند. از مهم‌ترین دلایل این امر، لزوم استفاده از سامانه‌های ناپیوسته پلیمری و نیز دشوار بودن حذف کاتالیست از محصول نهایی می‌باشد. استفاده از ستون‌های پرشده با آلومینا و یا سیلیکاژل به منظور پیوسته سازی و حذف کاتالیست مورد بررسی قرار گرفته است. پایین بودن درصد تبدیل نسبت به سامانه‌های نا پیوسته از مشکلات استفاده از ستون‌های پرشده می‌باشد، لذا استفاده از فشار گاز نیتروژن به منظور افزایش بازده واکنش در دستور کار این تحقیق قرار گرفت. طراحی ستون مناسب با قابلیت تحمل فشار گاز و همچنین بررسی مشخصات سیالاتی ستون مذکور از مهمترین بخش‌های تحقیق فوق بوده است. یک مدل سینتیکی برای تخمین درصد تبدیل و توزیع وزن مولکولی پلیمر نهایی تحت فشار ارائه شد. همو پلیمر پلی (وینیل استات) با استفاده از کاتالیست کبالت استیل استونات و همچنین دی بیوتیل قلع دی لائورات در ستون پرشده با آلومینا و سیلیکاژل سنتز شدند. تبدیل نهایی و وزن مولکولی پلیمر ستنز شده با استفاده از آزمون وزن سنجی تأیید شد. از طرفی با استفاده از یک نمونه پلی وینیل استات مرجع به بررسی مشخصات سیالاتی ستون پرداخته شد.

 کلمات کلیدی

پلیمریزاسیون کنترل شده، وینیل استات، ستون پرشده، فشار نیتروژن، فلز واسطه

 

 

24 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1516