متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : محمدحسن معینی - مهندسي پلیمر

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله

عنوان پایان نامه :  مدلسازی و ساخت سازه جاذب رادار با ساختار چند لایه در باند X
 

 • ارائه  کننده: محمدحسن معینی
   
 •   استاد راهنمای اول: دکتر محمد حسین نوید فامیلی
   
 •   استاد راهنمای دوم: دکتر کیوان فرورقی
   
 •   استاد ناظر خارجی: جناب آقای دکتر جلیل راشد محصل (دانشگاه تهران)-جناب آقای دکتر سید رضا غفاریان (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر احمدرضا بهرامیان
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1395/12/11
   
 •  ساعت: 12:30


 چکیده

در سالهای اخیر سازه‌های جاذب رادار با ساختار چندلایه ساندویچی به دلیل خواص مطلوب الکترومغناطیس و مکانیک مورد توجه بسیاری واقع شده‌اند. در این پژوهش به بررسی اثر شکل‌شناسی اسفنجهای میکروسلولی روی خواص الکترومغناطیس با استفاده از تحلیلهای عددی و تجربی، رفتار الکترومغناطیس لانه‌زنبوری پرشده با اسفنج میکروسلولی به عنوان هسته سازه‌های جاذب رادار و نهایتا طراحی و ساخت سازه جاذب رادار با ساختار ساندویچی در محدوده فرکانسی X پرداخته ‌شد. در این تحقیق نانوکامپوزیتها با استفاده از روش انعقاد و اسفنجهای میکروسلولی با استفاده از فرآیند ناپیوسته و گاز فوق بحرانی دی اکسید کربن تهیه شدند. در اسفنجهای میکروسلولی دارای اتلاف درصد انعکاس در اندازه سلول ثابت متاثر از کسر حجمی سلولهای هوا می‌باشد و با افزایش کسر حجمی این میزان کاهش می‌یابد. میزان عبور نیز تابع کسر حجمی سلولهای هوا بوده و با افزایش کسر حجمی افزایش می‌یابد. حداقل جذب بر واحد جرم مربوط به نمونه اسفنج نشده است و با افزایش کسر حجمی سلولهای هوا درصد جذب بر واحد جرم افزایش می‌یابد. تغییر اندازه سلول اثر ناچیزی روی درصد انعکاس دارد و با کاهش اندازه سلول درصد انعکاس افزایش و میزان عبور کاهش می‌یابد. درصد جذب نیز توسط اندازه سلول تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اندازه سلولهای کوچکتر درصد جذب بالاتری نشان می‌دهند. بخش حقیقی ثابت دی‌الکتریک معادل هسته لانه‌زنبوری پرشده با ماده دی‌الکتریک پس از فرکانس معینی از بخش حقیقی ثابت دی‌الکتریک ماده پرکننده کمتر بوده اما بخش موهومی ثابت دی‌الکتریک هسته معادل بخش موهومی ثابت دی‌الکتریک پرکننده آن است. در انتها یک سازه جاذب رادار چهار لایه با ساختار ساندویچی طراحی و ساخته شد که میزان جذب آن در محدوده فرکانسی X برابر با 88 الی 99 درصد بود.

 کلمات کلیدی

سازه جاذب رادار، خواص الکترومغناطیس، اسفنج میکروسلولی، لانه زنبوری، ساندویچ پنل.

 

 

14 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1436