متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : مبین پوردولت - پليمریزاسیون

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان پایان نامه :  پلیمریزاسیون رادیکالی و کوپلیمریزاسیون کنترل‌شده وینیل استات و متیل آکریلات با کاتالیست کبالت در ستون پرشده
 

 • ارائه  کننده: مبین پوردولت
   
 •   استاد راهنما: دکتر محمدعلی سمسارزاده
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر فرشید ضیایی (پژوهشگاه پلیمر)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر علیرضا شریف
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق سمینار 1-
   
 •   تاریخ: 1395/12/01
   
 •  ساعت: 15:00


 چکیده

مهندسی مولکولی و طراحی¬ پلیمرهای جدید برای استفاده در کاربردهای خاص به یک مسئله مهم تبدیل شده است. برای رسیدن به این مهم، نیاز به شناخت کامل و درک وسیع روی روش¬های طراحی می¬باشد. تاکنون تحقیقات زیادی در مورد پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل¬شده با استفاده از ترکیبات ارگانومتالیک فلزات واسطه که یکی از راهکار¬های مورد استفاده برای انجام طراحی مولکولی می¬باشد، صورت گرفته است. پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل¬شده در حضور کبالت یکی از موفق¬ترین روش¬ها برای این راهکار است. پژوهش حاضر در راستای تحقیقات شروع شده از سال 2013 بر انجام و بهینه¬سازی پلیمریزاسیون رادیکالی¬کنترل شده بر وینیل¬استات و متیل¬آکریلات در حضور کاتالیست کبالت در توده و پس از آن در ستون¬های پرشده با آلومینا با هدف کاهش هزینه و حذف کاتالیست از محصول تعریف شد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی پلیمریزاسیون وینیل¬استات و کوپلیمریزاسیون آن با متیل¬¬آکریلات در ستون¬های پرشده به عنوان راکتور واکنش و بهبود و بهینه¬سازی آن با بالابردن بازدهی ستون و با تعویض پارامترهای مختلف آن و بررسی تاثیر خود ستون به عنوان یک روش جدید بر واکنش پلیمریزاسیون بود. در راستای رسیدن به این هدف، نخست پلیمریزاسیون وینیل استات در حالت توده بررسی و تاثیر پرکننده¬های ستون برآن دیده شد. سپس این واکنش با انجام پلیمریزاسیون در ستون¬¬ پرشده و تغییر شرایط مختلف با روش¬هایی جدید نظیر تغییر نوع پرکننده، تغییر طراحی ستون، استفاده از غشا متخلخل پلیمری به عنوان پایه کاتالیست و محلی برای انجام پلیمریزاسیون، بررسی و با موفقیت بهینه¬سازی شد. برای بررسی بهتر نقش ستون در واکنش و نوآوری از یک کاتالیست جدید برپایه قلع استفاده و نتایج تاثیر واکنش در ستون بر کنترل پلیمریزاسیون آن دیده شد. در نهایت کوپلیمریزاسیون وینیل¬استات با متیل¬آکریلات با شرایط جدید و بهینه شده با هر دو کاتالیست انجام گرفت که نتایج خوبی در تنظیم کسر مولی پلیمرها در زنجیر کوپلیمر داشت.

 کلمات کلیدی

پلیمریزاسیون کنترل شده، وینیل استات، کوپلیمر، کبالت استیل استونات، دی بیوتیل تین دی لائورات، ستون پر شده با آلومینا و سیلیکاژل، غشا متخلخل

 

 

30 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1423