متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان نامه: آمنه صدیقیان

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان پایان‌نامه:  رهایش همراه و کنترل شده ی عوامل تمایز استخوانی از دابست نانولیفی پلی کاپرولاکتون حاوی نانوذرات کیتوسان
 

 • ارائه  کننده: آمنه صدیقیان
   
 •   استاد راهنما: دکتر فریبا گنجی – دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر داوود محبی کلهری (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
   
 •   استاد مشاور: دکتر باقری
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1395/09/09
   
 •  ساعت: 13:00


 چکیده

سازه‌های نانولیفی توسعه‌یافته به روش الکتروریسی، می‌توانند شرایط مناسبی را براي اتصال، مهاجرت و تمایز سلول‌ها فراهم آورند. در این پژوهش، داربست‌های دولایه‌ی پلیکاپرولاکتون/کیتوسان (PCL/chitosan)، با خاصیت رهایش همراه و کنترل شدهی دو عامل تمایز استخوانی تهیه شدند. برای تهیهی این داربست، نانوذرات کیتوسان حاوی داروی آسکوربیک اسید، به روش الکترواسپری تهیه، و مابین دو لایه‌ از الیاف الکتروریسی‌شده‌ی PCL، حاوی داروی دگزامتازون، توزیع شدند. در شرایط بهینه، میانگین قطر الیاف PCL به 47/1 میکرومتر، میانگین قطر نانوذرات کیتوسان به 285 نانومتر (ذرات ماهواره‌ای)، و میانگین قطر میکروذرات کیتوسان به 12/1 میکرومتر (ذرات اولیه) رسید. نتایج آزمون تنش نشان داد، استحکام داربست‌های دو‌لایه‌ی PCL/chitosan، 140 درصد، نسبت به داربست‌های تک لایه‌ی PCL، افزایش داشته است. آزمون رهایش دارو، در شرایط برون‌تنی، در بافر فسفات نشان داد، رهایش دگزامتازون با سرعت آهسته و پایدار تا روز پانزدهم به 75 درصد می‌رسد. نتایج کشت سلولی، توزیع گسترده‌تر سلول‌ها روی داربست‌های دو‌لایه‌ی PCL/chitosan را نشان داد و آزمون زنده‌مانی سلول، عدم سمیت داربست‌های دولایه و بهبود تکثیر سلولی را تایید کرد. اندازه‌گیری میزان فعالیت آلکالین فسفاتازی سلول‌های کشت داده شده روی این داربست‌ها، نشان دهنده‌ی 13 برابر شدن توانایی القای تمایز استخوانی داربست PCL/chitosan حاوی دو عامل تمایز استخوان، نسبت به گروه کنترل منفی بود. میتوان نتیجه گرفت، داربست تهیه شده در این پژوهش، با قابلیت رهایش هم‌زمان دو دارو، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای مهندسی بافت استخوان باشد.

 کلمات کلیدی

مهندسی بافت استخوان، الکتروریسی، الکترواسپری، سلول‌های بنیادی مزانشیمی، دگزامتازون، آسکوربیک اسید

 

 

7 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1707