اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حسین فیروزآبادی: مهندسي بيوتكنولوژي
بهبود تولید الکترون توسط سینکوسیستیس پی.سی.سی 6803 در پیل سوختی میکروبی فتوسنتزی با استفاده از یک مدل متابولیکی مقیاس ژنوم
12بهمن1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سجاد غفاری نسب: مهندسي بيوتكنولوژي
فرآیند سیستمی تولید محیط کشت تنظیمی مخمر ساکارومایسس سرویزیه برای افزایش تولید بیواتانول در pH اسیدی
12بهمن1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای مهدی جعفری پور: مهندسي فرآیند
بررسی تجربی سامانه مواد تغییر فاز و کابل¬های الکتریکی جهت کنترل دما¬ی سطح کابل
2دی1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سجاد سلیمان پور: مهندسي فرآیند
تهیه ماکروکپسول ماده تغییر فاز و نانو مواد در درجه حرارت بالا جهت ذخیره سازی انرژی
2دی1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سمیه رفیعی: مهندسي فرآیند
کپسوله کردن روغن مورینگا توسط ژلاتین و سدیم آلژینات به عنوان کپسول خوراکی و دارویی، و افزایش زمان نگهداری و پایداری
2دی1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مهیا نیکونهاد: مهندسي فرآیند
کاربرد مواد تغییر فاز در رنگدانه نانو ذره اکسید تیتانیوم جهت صرفه‌جویی انرژی در ساختمان
1دی1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سوگل کرمی: مهندسي فرآیند
تولید بخار از انرژی خورشیدی ب استفاده از جاذب نانوساختار کربنی انتخاب¬گر
1دی1398
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای علی پالیزدار: مهندسي فرآیند
ارتقاء کاتالیستی کیفیت زیست¬سوخت حاصل از پیرولیز زیست¬توده با استفاده از کاتالیست زئولیتی مزوحفره اصلاح شده
27آذر1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محسن ناظریان: مهندسي بيوتكنولوژي
بررسی بهبود عملکرد فرآیند فروشویی زیستی فلزات آلومینیوم و منگنز از کاتد باتری‌های یون-لیتیم مستعمل به کمک روش فراصوت
27آذر1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فریبا هاشمی افضل: مهندسی بيوتكنولوژی
تهیه و بررسی سامانه ی مخاط چسب گونه ای میدازولام با خاصیت رهایش دوگانه
23آذر1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای مصطفی هرسنی خیری: مهندسي بيوتكنولوژي
بهبود تولید باکتریوسین توسط باکتری لوکونوستوک مزنترویدس به کمک مدل متابولیکی مقیاس ژنوم و شناسایی ژنهای موثر
23آذر1398
اطلاعیه شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
16مهر1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سلمان حسن آبادی: مهندسي فرآیند
مدلسازی ریاضی و مطالعه تجربی هدایت گرمایی کامپوزیت بتن/مواد تغییر فاز با افزودن نانومواد اصلاح شده به منظور بهبود عملکرد حرارتی آن
1تیر1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید عسگری: مهندسي فرآیند
شبیه‌سازي و بهینه‌سازي اقتصادي فرآیند شیرین‌سازي گاز با مخلوط حلال‌هاي آلکانول‌آمین فعال‌شده با استفاده از روش سطح پاسخ
1تیر1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم شیما زادگان خواجه: مهندسي پليمريزاسيون
تاثیر اصلاح شیمیایی کیتوسان پیوند¬خورده روی نانو¬ذرات گرافن اکسایدی بر پراکنش نانو ذرات در محیط های الکترولیتی حاوی کاتیون های کلسیم
29خرداد1398
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای رسول خادم الحسینی: مهندسی نفت
بررسي مکانيسم در سيلاب زني همزمان نانوذرات و مواد زيست فعال سطحي به منظور افزايش برداشت از مخازن نفت سنگين
4اردیبهشت1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم ساناز فتحی: مهندسی نفت
تولید زیستی نانوذره اکسید آلومینیوم با استفاده از مخمر ساکارومایسیس سرویسیا و بررسی کارایی آن در فرآیند ازدیاد برداشت نفت
4اردیبهشت1398
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم یاسمن محمدمیرزایی: مهندسی پلیمريزاسيون
تاثیر افزودنی نانوذرات لاتکس پلیمری اکریلاتی بر عملکرد سیال حفاری پایه آبی
25اسفند1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای مجتبی فرخی: مهندسی پلیمر
بررسی تأثیر ساختارهای کوپلیمرهای اتیلن/وینیل الکل و نانو سیلیکا، حامل گروه‌های آزول و اسید فسفونیک، بر خواص غشای تبادل پروتون دمابالا بر پایه پلی‌بنزایمیدازول
22اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم آذر كريمي: مهندسی پلیمريزاسيون
اثیر نانوذرات گرافن اکسایدی پیوند خورده با پلیمر پلی اتیلن گلایکول بر رفتار تورمی و پایدارسازی خاک رسی در حضور الکترولیت‌ها
22اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای احسان صالح آبادی: مهندسی بيوتكنولوژی
بازسازی شبکه ی متابولیکی مقیاس ژنوم سلول جوجه (گالوس گالوس)
21اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد رائف: مهندسی پلیمر
بررسی تأثیر درجه احیای نانوصفحات اکسید گرافن بر تراوایی گاز نیتروژن و سینتیک ولکانش نانوکامپوزیت الاستومر استایرن بوتادی¬ان
21اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید مهدی پور: مهندسی پلیمریزاسیون
استفاده از ذرات سیلیکون اکساید اصلاح شده با مالئیک انیدرید در ساخت غشاهای پلی وینیل استات هیدرولیز شده برای جداسازی گاز دی اکسید کربن
15اسفند1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم کاملیا زارعی: مهندسی فرآیند
تحلیل تجربی پارامترهای موثر بر ساخت ژل گذرا به منظور انسداد کوقت چاه در شرایط معین
14اسفند1397
جلسه دفاع از پايان نامه
جلسه دفاع از پايان نامه
جلسه دفاع از پايان نامه: خانم نازنین کتابچی: مهندسی فرآیند
بررسی سینتیک تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در حضور مواد فعال سطحی و نانوساختارهای مبتنی بر گرافن
6اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای امیرمحمد اقبال: مهندسی نفت
سنتز نانوذره سیلیکا دوخاصیتی و بررسی کارایی آن در فرایند ازدیاد برداشت
6اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم میترا قره چماقلو: مهندسی فرآیند
بهبود پايداري و افزایش راندمان سلول های خورشیدی پروسکایتی با استفاده از مواد تغییر فاز
10بهمن1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای حانیه هوشدار: مهندسی فرآیند
بررسی انتقال حرارت در سلول خورشیدی هیبریدی و بهبود عملکرد با استفاده از مواد تغییر فاز
10بهمن1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای جاوید حداد: مهندسی فرآیند
جداسازی محصولات خورنده در واحد شیرین سازی گاز با روش های تعویض یونی و شناورسازی
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حسین یونسیان فرید: مهندسی فرآیند
مدل‌سازی کنترل انطباق در پیش تزریق اسید در ازدیاد برداشت به روش تزریق پلیمر حساس به pH
10بهمن1397
دفاع از پايان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای مصطفی حسینی
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای مصطفی حسینی: مهندسی فرآیند
مدل سازی ترمودینامیکی و محاسبات تعادلات فازی مایع-مایع سامانه های حاوی نفت/آب نمک/سورفکتانت- با کاربرد در ازدیاد برداشت مخازن
1بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید کلانتری: مهندسی فرآیند
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید کلانتری: مهندسی فرآیند
ساخت و ارزیابی غشاهای شبکه آمیخته پبکس/مایع یونی (Omimpf6) حاوی نانوذرات اکسید آهن روی نیکل به منظور جداسازی گاز کربن دی اکسید از متان
29دی1397
جلسه دفاع از پایان نامه:
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای پویا روشن پور: مهندسی بیوتکنولوژی
بررسی و مقایسه بیان آنزیم هیلارونیداز در سویه های S.agalactiae و S.koganeiensis
22آبان1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم مریم حسینی: مهندسی فرآیند
پیش بینی خواص مکانیکی مذاب نانوکامپوزیت های تخریب پذیر پلی اتیلن/پلی لاکتیک اسید به کمک معادلات ساختاری رئولوژیکی
1مهر1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای احسان چهرازی: گروه مهندسی پلیمر
شناخت برهمکنش های بین سطحی پلی آمید - نانولوله های هالوسیت در فرایند جدایش گاز CO2 غشاهای نانوکامپوزیتی فیلم نازک تهیه شده به روش پلیمریزاسیون بین سطحی
1مهر1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای امیر فراست: گروه مهندسی نفت
بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی رفتار ذرات ژل از پیش‌تشکیل‌شده در محیط متخلخل
31شهریور1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا معتمدی: گروه مهندسی فرایند
جذب سطحی به منظور حذف نیکل از محلول آبی بوسیله جاذب اصلاح شده با منیزیم
31شهریور1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حمید کاظم زاده: گروه مهندسی فرایند
جداسازی یون لیتیم با استفاده از غشای مایع شامل پلیمری/ نانو چارچوب فلزی آلی
17شهریور1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای سید محمد رضوی:گروه مهندسی فرآيند
جداسازی وانادیوم از محلول حاوی Fe(III)، Al(III)، U(VI)، SiO3 با روش استخراج با حلال و مدلسازی ترمودینامیکی
17شهریور1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: مینا نوروزی: گروه مهندسی پلیمر
اثر توزیع اندازه و جرم مولکولی پلیمر در محلول سل بر گرادیان ساختار ایروژل پلیمری: تجربی و شبیه سازی
17شهریور1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: سید ابراهیم موسوی- گروه مهندسی فرآيند
حذف دی اکسید گوگرد از مخلوط گازی از طریق احیا آن به گوگرد در واکنش با متان به وسیله نانو کاتالیست
16تیر1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: مریم ایجادی - گروه مهندسی بیوتکنولوژی
جلسه دفاع از رساله: مریم ایجادی
11تیر1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: هدی احمدی- گروه پلیمریزاسیون
جلسه دفاع از پایان‌نامه: هدی احمدی
3اردیبهشت1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: ویدا رحیمی- گروه پلیمریزاسیون
جلسه دفاع از پایان‌نامه: ویدا رحیمی
23اسفند1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: المیرا سادات طباطبایی کیلان- گروه پلیمریزاسیون
جلسه دفاع از پایان‌نامه: المیرا سادات طباطبایی کیلان
23اسفند1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: بهنام داوودی- گروه پلیمریزاسیون
جلسه دفاع از پایان‌نامه: بهنام داوودی
12اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: جابر عزیزی-مهندسی پلیمریزاسیون
تأثیر شرایط و محیط پلیمریزاسیون لایه پلی آمیدی بر نمک‌زدایی آب توسط غشاهای کامپوزیتی تهیه شده به روش پلیمریزاسیون بین سطحی
15بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: فتاح شجاع-مهندسی فرآیند
اصلاح زئولیتY به منظور حذف یون های سرب و روی از محلول های آبی
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: شهاب الدین خدابخش - مهندسی فرآیند
حذف آرسنیک از محلول آبی به روش جذب سطحی با استفاده از کربن فعال اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: كیوان حبیبی - مهندسی پلیمر
کنترل پارامترهاي موثر بر الگودهي سطحی ي فوق آبگريز به روش محلولي
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: راضیه دستجانی فراهانی - مهندسی نفت
ارتقاي خواص هيدروژل‌ها بر پايه پليمرهاي طبيعي در فرآيند انسداد آب و مقايسه ‌آن با هيدروژل‌هاي بر پايه اكريل ‌آميد
10بهمن1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سید هادی دانیالی - مهندسی پلیمر
تهیه میکروکپسول هسته-پوسته برای انتقال دارو
10بهمن1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سپیده ویس کرمی - مهندسی نفت
بررسی آزمایشگاهی برهم کنش های سنگ و سیال در روش ازدیاد برداشتی هیبریدی استفاده از ماده فعال سطحی و آب کم شور
10بهمن1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: زهره طاهرخانی- مهندسی پلیمریزاسیون
جلسه دفاع از رساله: خانم زهره طاهرخانی
9دی1396
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: لیلا عبدالمالکی - مهندسی فرآیند
کاربرد مواد تغییر فاز مخلوط در فریزرهای خانگی
2دی1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
جلسه دفاع از پایان‌نامه: پریسا مصطفی پور گلعذانی - مهندسی زیست پزشکی
ساخت سامانه دارورسانی حساس به pH بر پایه پلیمر های دوگانه دوست
28آذر1396
دفاع خانم سحر توکلی
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: سحر توکلی - مهندسی پلیمریزاسیون
سنتز پلیمر پرشاخه با ساختار هسته-پوسته نانومتری بر پایه ذرات هیبریدی لیگنین/ ‌‌‌سیلیکا و پلی‌آمیدوآمین جهت کاربرد در سیال حفاری پایه آبی
27آبان1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از رساله: آقای حمید گودرزی - مهندسی بیوتکنولوژی
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید گودرزی
30مهر1396
دفاع خانم طوبی صعودی
دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم طوبی صعودی - مهندسی بیوتکنولوژی
هدفمندسازی نانوذرات آلبومین حامل داروی ضد سرطان با آپتامر
10مهر1396
دفاع خانم مریم سادات صفوی
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم مریم سادات صفوی - مهندسی بیوتکنولوژی
تهیه نانوذرات آلبومین مزدوج شده با پادتن تک دودمانی برای رسانش هدفمند دارو به تومور سرطان سینه
10مهر1396
دفاع خانم طاهره شریفی
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از رساله: خانم طاهره شریفی - مهندسی زیست پزشکی
تهیه هیدروژل رسانای حساس به pH حامل سلول بر پایه کیتوسان / گرافن اکساید برای ترمیم بافت قلب
1مهر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي محمد حسین آقاجان - مهندسی پلیمر
بررسی اثر اندازه ذرات دوگانه پرکننده دوده بر بهبود چینش ذرات، بهبود خواص استحکامی و مقاومت به رشد ترک در کامپوزیت¬های پرشده لاستیک استايرين-بوتادي‌ان
27شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي امید رضایی برزانی - مهندسی بيوتكنولوژی
فروشویی زیستی صفحه لمسی تلفن همراه
27شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي حامد زمانی کهنموئی- مهندسی نفت
تولید زیستی نانوذره سیلیکا توسط مخمر ساکارومایسیس سرویسیا و بررسی کارایی آن در فرآیند ازدیاد برداشت نفت
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سحر صالحی - مهندسی زیست پزشکی
ساخت و مهندسی فیلم دهانی مخاط چسب ترکیبی ریزوتریپتان- پروپانولول با بستر پلیمری کولیکات و پلی اتیلن اکسید
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم طناز ناصری - مهندسی بيوتكنولوژی
فروشویی زیستب باتری¬های مستعمل یون لیتیم سکه ای
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي رضا رحیمی - مهندسی فرآیند
بررسی تجربی عملکرد ژلهای پلیمری رقیق در لایه های پرتراوای مخازن بسیار ناهمگن
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي مهیار پناهی سرمد - مهندسی پلیمر
بررسی تأثیر درجه احیای نانو گرافن اکساید بر رفتار الکترومکانیکی کامپوزیت¬های بر پایه الاستومر دی متیل سیلوکسان
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي بابک ولی‌پور گودرزی - مهندسی پلیمر
اثر چگالی لایه و جداکننده برکاهش هدایت حرارتی موثر عایق‌های چندلایه نانو متخلخل در دمای ˚C70- تا ˚C200
25شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سیما رحمانی - مهندسی پلیمريزاسيون
بررسی پراکنش نانوذرات گرافن اکساید پیونده خورده با کیتوسان در محیط سیمانی
22شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فاطمه کوهفر - مهندسی بيوتكنولوژی
استفاده از زیست‌نانوکامپوزیت‌های پلی‌ساکاریدی برای کاهش کلسترول و نمک
21شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سینا کرامتی اصل شهریور - مهندسی بيوتكنولوژی
مطالعه سینتیک تخریب زیستی هم زمان مواد آلی فرار آب دوست و آب گریز در حضور و عدم حضور فاز آلی
21شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم عاطفه گلبانگ - مهندسی پلیمر
ارتباط بین خواص الکترومغناطیسی و خواص رئولوژیکی در ارزیابی تشکیل ساختار نانوذرات در یک سامانه پلیمری
21شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم نیلوفر حشمتی عقدا - مهندسی بيوتكنولوژی
ارزیابی خصوصیات نانوحامل آلبومینی تولید شده با روش خودآرایی
29مرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید عابدی، مهندسی فرآیند
بررسی اثر نانو ساختارهای بر مبنای گرافن در تسهیل تشکیل هیدرات پروپان
27تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای مهدی هاشم زاده گرگری، مهندسی فرآیند
تولید پیوسته سوخت دیزل زیستی توسط حلال کمکی
27تیر1396
جلسه دفاع : شهریار خسروانی - مهندسي فرايند
جلسه دفاع از پايان نامه
14تیر1396
جلسه دفاع : احمد اله بخش - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از رساله
10تیر1396
جلسه دفاع : شهاب فرهودی - مهندسي نفت
جلسه دفاع از پايان نامه
7خرداد1396
جلسه دفاع : ابراهیم ضرغامی پناه - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
23اردیبهشت1396
دفاع ازپايان نامه: علی سلطانی
جلسه دفاع از پایان نامه
20اردیبهشت1396
جلسه دفاع : محمد حسین حاجی علیان - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از پایان نامه
24اسفند1395
جلسه دفاع : فائزه قدرت‌پور - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از پایان نامه
24اسفند1395
جلسه دفاع : حسین مرادی - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
24اسفند1395
جلسه دفاع : طیبه عبدالهی- مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
21اسفند1395
جلسه دفاع : بیژن برقی - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پايان نامه
16اسفند1395
جلسه دفاع : محمد علیمردانی - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از رساله
16اسفند1395
جلسه دفاع : محمدحسن معینی - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از رساله
14اسفند1395
جلسه دفاع : عماد جعفری ندوشن - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از پایان نامه
14اسفند1395
جلسه دفاع : احسان مهرعلیان - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پايان نامه
11اسفند1395
جلسه دفاع : مبین پوردولت - پليمریزاسیون
جلسه دفاع از پایان نامه
30بهمن1395
جلسه دفاع : رضا خوش بین - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از رساله
24بهمن1395
جلسه دفاع : محمد باریکلو - مهندسي بيوتكنولوژي
جلسه دفاع از پايان نامه
11بهمن1395
جلسه دفاع : سجاد عسکری - مهندسي نفت
جلسه دفاع از پایان نامه
10بهمن1395
جلسه دفاع : محمد مهدی محمودی - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
10بهمن1395
جلسه دفاع : سید محمد حسینی نژاد - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
10بهمن1395
جلسه دفاع : سجاد مظاهری - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
10بهمن1395
جلسه دفاع : سحر خسروی فرد - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
5بهمن1395
جلسه دفاع : سجاد بهروزی - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
5بهمن1395
جلسه دفاع : طیبه خسروی - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از رساله
2بهمن1395
جلسه دفاع : اميرحسين قرباني - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پايان نامه
26دی1395
جلسه دفاع : مریم حیدرشناس - مهندسي پليمر
جلسه دفاع از پايان نامه
22دی1395
جلسه دفاع از پايان نامه: زهرا مهری هوجقان
جلسه دفاع از پايان نامه
15دی1395
جلسه دفاع از پايان نامه: بهبود عزیزی جوکندان
جلسه دفاع از پايان نامه
15دی1395
جلسه دفاع از پايان نامه: امیر ایراندوست
جلسه دفاع از پايان نامه
12دی1395
جلسه دفاع از رساله: جابر یوسفی سیف
جلسه دفاع از رساله
11دی1395
جلسه دفاع از رساله: معصومه نصراله زاده
جلسه دفاع از رساله
15آذر1395
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: محمد کرمی کشکولی کرمانی
جلسه دفاع از پایان‏ نامه
14آذر1395
جلسه دفاع از پايان نامه: آمنه صدیقیان
جلسه دفاع از پايان نامه
7آذر1395
جلسه دفاع از رساله: مرتضي گل محمدي
جلسه دفاع از رساله
7آذر1395
جلسه دفاع از پايان نامه: فواد حسین آباد فراهاني
جلسه دفاع از پايان نامه
6آذر1395
جلسه دفاع از پايان نامه: علی ملک شاهکوهی
جلسه دفاع از پايان نامه
3آذر1395
جلسه دفاع از رساله: مهرداد خانلرخانی
جلسه دفاع از رساله
23آبان1395
جلسه دفاع از پايان نامه: مژگان نظم‌آبادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
22آبان1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: شهرزاد آل‌طه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
11آبان1395
جلسه دفاع از رساله: علیرضا چكشيان خراساني
جلسه دفاع از رساله
9آبان1395
جلسه دفاع از پايان نامه: رامين بايرامي
دفاع از پايان نامه
3مهر1395
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: محسن سلطانی نژاد
دفاع از پايان نامه
21شهریور1395