رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي پليمر نادره گلشن ابراهيمي مهندسي پليمر دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر مهدي رزاقي كاشاني مهندسي پليمر دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر احمدرضا بهراميان مهندسي پليمر دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر مهرداد كوكبي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر مهدي عبداللهي مهندسي پليمر دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر عليرضا شريف مهندسي پليمر - صنايع پليمر دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر سميه قاسمي راد استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي جعفر توفيقي داريان مهندسي شيمي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي سيدسعيد حسيني مهندسي شيمي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي علي حق طلب مهندسي شيمي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي رامين كريم زاده مهندسي شيمي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي حسن پهلوانزاده مهندسي شيمي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي فاطمه اسلامي مهندسي شيمي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي فرزانه عرب پور رق آبادي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي محسن نصرتي مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي سهيل بدوحي مهندسي شيمي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي فريبا گنجي مهندسي شيمي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي سميره هاشمي نجف آبادي مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي سيدمحمد موسوي مهندسي شيمي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي ابراهيم واشقاني فراهاني مهندسي شيمي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي سيدعباس شجاع الساداتي مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي سيدمرتضي ضمير مهندسي شيمي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي احسان معتمديان مهندسي شيمي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي فاطمه باقري زيست شناسي - علوم سلولي ومولكولي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن علي حق طلب مهندسي شيمي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن آرزو جعفري انتقال حرارت وديناميك سيالات دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن مهرداد منطقيان مهندسي شيمي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن سعيد صادق نژاد مهندسي نفت دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن امير حسين سعيدي دهاقاني مهندسي شيمي - پيشرفته دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن محمد فضائلي زاده مهندسي نفت - حفاري واستخراج نفت استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن داود خوزان استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن - پرديس دانشگاهي - آزمون علي حق طلب مهندسي شيمي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن - پرديس دانشگاهي - آزمون مهرداد منطقيان مهندسي شيمي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن - پرديس دانشگاهي - آزمون سعيد صادق نژاد مهندسي نفت دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن - پرديس دانشگاهي - آزمون امير حسين سعيدي دهاقاني مهندسي شيمي - پيشرفته دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن - پرديس دانشگاهي - آزمون محمد فضائلي زاده مهندسي نفت - حفاري واستخراج نفت استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن - پرديس دانشگاهي - آزمون آرزو جعفري انتقال حرارت وديناميك سيالات دانشيار مشاهده مشاهده