متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پروین مریدی، گروه علوم اقتصادی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پروین مریدی، گروه علوم اقتصادی

ارائه کننده: پروین مریدی
گرايش: علوم اقتصادی

عنوان پایان نامه: برآورد تاثیر تحریم های اقتصادی بر اشتغال در ایران به تفکیک بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر حسن حیدری
2- استاد مشاور: دکتر مرتضی عزتی
3-استاد داور داخلی: دکتر لطفعلی عاقلی
4-استاد داور خارجی: دکتر قهرمان عبدلی
5-نماینده تحصیلات تکمیلی:دکتر لطفعلی عاقلی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1397/11/17 ساعت 16:00
17 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 306