متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زینب حاجیان، گروه مدیریت صنعتی

خلاصه خبر: ارائه مدل سیستم پیشنهاد دهنده تسهیلات بانکی مبتنی بر روشهای داده کاوی

ارائه کننده: زینب حاجیان
گرايش: مدیریت صنعتی

عنوان پایان نامه: ارائه مدل سیستم پیشنهاد دهنده تسهیلات بانکی مبتنی بر روشهای داده کاوی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر محمود دهقان نیری
2- استاد مشاور: دکتر علی رجب زاده
3-استاد داور داخلی: دکتر کریم بیات
4-استاد داور خارجی: دکتر محمدعلی افشار کاظمی
5-نماینده تحصیلات تکمیلی:دکتر کریم بیات
 
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، گروه مدیریت
تاریخ: دوشنبه 1397/11/15 ساعت 8:00
14 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 323