متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پوریا جدی، گروه حسابداری

خلاصه خبر: یکپارچه سازی عملکرد شرکت های خودروسازی عضو بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی

ارائه کننده: آقای پوریا جدی
گرايش: حسابداری

عنوان پایان نامه: یکپارچه سازی عملکرد شرکت های خودروسازی عضو بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر حسین اعتمادی
2-استاد داور داخلی: دکتر محمدعلی آقائی
3-استاد داور خارجی: دکتر آرش تحریری
4-نماینده تحصیلات تکمیلی:دکتر محمدعلی آقایی
 
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1397/10/24 ساعت  9
23 دی 1397 / تعداد نمایش : 347