متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرناز مجیدی، گروه مدیریت صنعتی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرناز مجیدی، گروه مدیریت صنعتی

ارائه کننده: خانم فرناز مجیدی
رشته: مدیریت صنعتی

عنوان پایان نامه: شناسایی استراتژی های ورود به بازار بین المللی کسب و کار نوپا(استارت آپ) قیمت گذاری با استفاده روش ترکیبی تکنیک سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر علی رجب زاده
2- استاد مشاور: دکتر عادل آذر
3- داور داخلی: دکتر محمود دهقان نیری
4- داور خارجی: دکتر افشار مرکزی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه زیر همکف، سالن شهدای گمنام
تاریخ: سه شنبه 1397/6/27 ساعت 09:30
25 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 461