متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عباس غلامی، مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عباس غلامی، مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: عباس غلامی
رشته: مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک با تبیین نقش رضایت مشتری و اعتماد: مورد مطالعه بانک بین المللی افغانستان(ای آی بی)
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر سید حمید خداداد حسینی
2- استاد مشاور: دکتر اضغر مشبکی اصفهانی
3- داور داخلی: دکتر فرشته منصوری موید
4- داور خارجی: دکتر محمد حقیقی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: یکشنبه 1397/6/25 ساعت 11
24 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 469