متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ستاره صدیقی، گروه مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ستاره صدیقی، گروه مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: خانم ستاره صدیقی
رشته: مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: تاثیر تبلیغات توصیه ای الکترونیکی و ارزش ادراک شده بر قصد خرید- نقش میانجی اعتماد به برند و تصویر برند(مطالعه موردی: صنعت لوازم خانگی)
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر اسداله کردنائیج
2- استاد مشاور: دکتر فرشته منصوری موید
3- داور داخلی: دکتر علی رجب زاده
4- داور خارجی: دکتر سید مجتبی محمود زاده
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: شنبه 1397/6/24 ساعت 16:30
21 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 595