متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهام نوروزی، گروه مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برندهای لوکس: بررسی نقش تصویر و اصالت برند(مورد مطالعه: مشتریان خودروهای لوکس در تهران)

ارائه کننده: الهام نوروزی
رشته: مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برندهای لوکس: بررسی نقش تصویر و اصالت برند(مورد مطالعه: مشتریان خودروهای لوکس در تهران)
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر اسداله کردنائیج
2- استاد مشاور: دکتر اصغر مشبکی اصفهانی
3- داور داخلی: دکتر علی رجب زاده
4- داور خارجی: دکتر سید مجتبی محمود زاده
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: شنبه 1397/6/24ساعت 11
21 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 436