متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم طوفانی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات

خلاصه خبر: ارایه مدل مفهومی سنجش شفافیت سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی در زنجیره تامین: مورد مطالعه صنایع لوازم آرایشی و بهداشتی

ارائه کننده: مریم طوفانی
رشته: مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیکی

عنوان پایان نامه: ارایه مدل مفهومی سنجش شفافیت سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی در زنجیره تامین: مورد مطالعه صنایع لوازم آرایشی و بهداشتی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر علیرضا حسن زاده
2- استاد مشاور: دکتر علی رجب زاده
3- داور داخلی: دکتر علی شایان
4- داور خارجی: دکتر امیر مانیان
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: یکشنبه 1397/6/25 ساعت 10
21 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 432