متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه السادات احمدیان اردستانی، گروه مدیریت صنعتی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه السادات احمدیان اردستانی، گروه مدیریت صنعتی

ارائه کننده: فاطمه السادات احمدیان اردستانی
گرايش: مدیریت صنعتی

عنوان پایان نامه: بررسی نقش فضای مجازی و گروه های داوطلب در جذب گردشگر به شهر تهران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر علی رجب زاده
2- استاد مشاور: دکتر عادل آذر
3-داور داخلی: دکتر فرشته منصوری
4- داور خارجی: دکتر بهزاد مشعلی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1397/4/31 ساعت  12
31 تیر 1397 / تعداد نمایش : 648