متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مرجان نصرت زاده، گروه مدیریت صنعتی

خلاصه خبر: ارائه مدل اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در شرکت مهندسی لعاب تهران نوین

ارائه کننده: مرجان نصرت زاده
گرايش: مدیریت صنعتی

عنوان پایان نامه: ارائه مدل اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در شرکت مهندسی لعاب تهران نوین
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر عادل آذر
2- استاد مشاور: دکتر علی رجب زاده
3-داور داخلی: دکتر محمود دهقان نیری
4- داور خارجی: دکتر غلامرضا گودرزی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1397/4/31 ساعت  11
30 تیر 1397 / تعداد نمایش : 643