متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدجعفر زرین نگار، گروه مدیریت دولتی

خلاصه خبر: واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

ارائه کننده: آقای محمدجعفر زرین نگار
گرايش: مدیریت دولتی

عنوان پایان نامه: واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر علی اصغر فانی
2- استاد مشاور: دکتر حسن دانائی فرد
3- استاد مشاور دوم: دکتر جلیل دلخواه
3-استاد ناظر: دکتر احمدعلی خائف الهی
4-استاد ناظر: دکتر پرویز احمدی
5-استاد ناظر:دکتر غلامرضا طالقانی
6-استاد ناظر:دکتر مهدی تیعمی
 
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانکشده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1397/3/7 ساعت  13
6 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 296