متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهره ابراهیمی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهره ابراهیمی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

ارائه کننده:خانم زهره ابراهیمی
گرايش: علم اطلاعات و دانش شناسی

عنوان پایان نامه: تدوین مدل مفهومی تاثیر اقتصادی سیستم های اطلاعاتی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمد حسن زاده
2- استاد مشاور - دکتر عاطفه شریف
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: 1396/11/15 ساعت 8
14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 753