متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهرفام ممالکی، گروه علوم اقتصادی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهرفام ممالکی، گروه علوم اقتصادی

ارائه کننده: خانم مهرفام ممالکی
گرايش: علوم اقتصادی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر گسترش فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در اقتصاد ایران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر امیرحسین مزینی
2- استاد مشاور - دکتر بهرام سحابی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: 1396/11/15ساعت 11
14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 883