متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین داداشی، گروه مدیریت دولتی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین داداشی، گروه مدیریت دولتی

ارائه کننده: آقای امین داداشی
گرايش: مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی

عنوان پایان نامه: تاثیر عدالت ادراک شده بر خودکار آمدی کارکنان با توجه به نقش میانجی اعتماد کارکنان به سرپرست
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر احمدعلی خائف الهی
2- استاد مشاور: دکترحسن دانائی فرد
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: شنبه 1396/11/14 ساعت  12:00
11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 660