متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم حورا رضاقلی، گروه علوم اقتصادی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم حورا رضاقلی، گروه علوم اقتصادی

ارائه کننده: خانم حورا رضاقلی
گرايش: علوم اقتصادی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات صنایع با فناوری بالا در کشورهای منتخب
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر بهرام سحابی
2- استاد مشاور: دکتر حسن حیدری
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: 1396/11/9 ساعت  10
8 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 902