متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان کوشا، گروه مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان کوشا، گروه مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: آقای ایمان کوشا
گرايش: مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر تحریم بر تصویر برند: نقش قصد تحریم، رفتار تحریم و منفعت - هزینه تحریم
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر اصغر مشبکی
2- استاد مشاور - دکترفرشته منصوری
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، گروه مدیریت
تاریخ: 1396/11/30  ساعت ......
4 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 663