متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی عزیزی، گروه علوم اقتصادی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی عزیزی، گروه علوم اقتصادی

ارائه کننده: آقای مهدی عزیزی
گرايش: علوم اقتصادی

عنوان پایان نامه: ارزیابی چگونگی تجمیع و یا تفکیک صندوق های بیمه و بازنشستگی در ایران و تاثیر آن بر افزایش کارایی این صندوق ها(افزایش جریان درآمدی آنها)
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر رضا نجارزاده
2- استاد مشاور - دکتر دکتر حسن حیدری
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: (متعاقبا اطلاع رسانی میشود)
4 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 599