متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده فرزانه جاریانی، گروه علوم اقتصادی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده فرزانه جاریانی، گروه علوم اقتصادی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

خانم سیده فرزانه جاریانی

رشته: علوم اقتصادی

عنوان : تاثیر تحریم ها بر تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی بین ایران و شرکای تجاری آن

استاد راهنما: دکتر سجاد فرجی دیزجی

روز: دوشنبه  1396/11/04ساعت 10

مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد

30 دی 1396 / تعداد نمایش : 681