متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای رضا سعیدی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله: آقای رضا سعیدی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

آقای رضا سعیدی

رشته مدیریت فناوری اطلاعات

عنوان: طراحی مدل اکو سیستم کسب و کار دیجیتال بر مبنای اکولوژی خلق ارزش

استاد راهنما:دکترعلیرضا حسن زاده

روز:   سه شنبه 1396/10/19ساعت ----

مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه --- ، سالن -----

17 دی 1396 / تعداد نمایش : 941