متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای سید صادق داج خوش، گروه مدیریت صنعتی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله: آقای سید صادق داج خوش، گروه مدیریت صنعتی

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

آقای سید صادق داج خوش

رشته مدیریت صنعتی

عنوان  طراحی مدل فرهنگ اخلاقی (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی)

استاد راهنما:دکتر عادل آذ ر

روز: دوشنبه  1396/10/11ساعت 10

مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، اتاق گروه مدیریت (119)

 

27 آذر 1396 / تعداد نمایش : 1012