متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد علی ساری، رشته حسابداری

خلاصه خبر: ارائه مدلی برای بهینه سازی ریسک مالیاتی شرکتها بر اساس مولفه های کیفیت محیط اطلاعات داخلی

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
آقای محمد علی ساری
رشته حسابداری
عنوان: ارائه مدلی برای بهینه سازی ریسک مالیاتی شرکتها بر اساس مولفه های کیفیت محیط اطلاعات داخلی
روز: سه شنبه  1396/9/7 ساعت 8:15 
مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
5 آذر 1396 / تعداد نمایش : 883