متن کامل خبر


 
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین حضرتی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین حضرتی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه  

آقای حسین حضرتی

رشته اقتصاد انرژی

روز: سه شنبه 28/5/1396 ساعت 11

مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1273