متن کامل خبر


 
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مجید حسنی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مجید حسنی

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری 
آقای مجید حسنی
رشته مدیریت سیستم ها
روز: دوشنبه  27/6/1396 ساعت 9 
مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1404