متن کامل خبر


 
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری محمد امری

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از رساله دکتری محمد امری

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری 
آقای محمد امری
رشته حسابداری
روز: دوشنبه  27/6/1396 ساعت 8 
مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1224