متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم رضوان یزدان پناه، گروه اقتصاد انرژی

خلاصه خبر: تحلیل تاثیر پیمان کیوتو و چشم انداز عملکردی پیمان پاریس

ارائه کننده: خانم رضوان یزدان پناه
گرايش: اقتصاد انرژی

عنوان پایان نامه: تحلیل تاثیر پیمان کیوتو و چشم انداز عملکردی پیمان پاریس
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر امیرحسین مزینی
2- استاد مشاور: دکتر حسین صادقی
3-استاد داور داخلی: دکتر مرتضی عزتی
4-استاد داور خارجی: دکتر رضا محسنی
5-نماینده تحصیلات تکمیلی:دکتر مرتضی عزتی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1397/12/20 ساعت 09:00
19 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 308