متن کامل خبر


 
بازدید اعضای شورای شهر تهران ازپژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: بازدید اعضای شورای شهر تهران ازپژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشکده کشاورزی

 بازدید اعضای شورای شهر تهران ازپژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشکده کشاورزی

15 تیر 1398 / تعداد نمایش : 486